ถังเติมอากาศ

ถังเติมอากาศมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Aerator Tank ถังเติมอากาศมักจะใช้ในระบบผลิตน้ำ

ถังเติมอากาศ


ถังเติมอากาศมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Aerator Tank ถังเติมอากาศมักจะใช้ในระบบผลิตน้ำดื่ม ถังเติมอากาศมีหน้าที่ลดสนิมในน้ำ โดยจะใช้หลังจากที่น้ำได้ถูกกำจัดสารแขวนลอยในถังตกตะกอนออกไปหมดแล้ว

วิธีการทำงานของถังเติมอากาศ คือ เมื่อน้ำมากองรวมกัน น้ำด้านในจะไม่สามารถสัมผัสอากาศได้ ดังนั้น เราจึงต้องเป่าลมไปในน้ำแล้วพ่นผ่านมีเดียเพื่อให้น้ำเป็นฝอยๆเหมือนสายฝน น้ำจะสามารถสัมผัสอากาศได้ทุกอนุาค เมื่อมีอากาศเข้าไปอยู่ข้างในน้ำแล้ว จะทำให้สนิมในน้ำตกตะกอนลงมาเกาะที่มีเดีย 

วิธีการบำรุงรักษาของถังเติมอากาศก็เพียงแค่เปลี่ยนมีเดียเมื่อจำเป็นเท่านั้น  

Share :