ถังตกตะกอน

ถังตกตะกอน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ หลายอย่างเช่น Sedimentation tank

ถังตกตะกอน


ถังตกตะกอน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ หลายอย่างเช่น Sedimentation tank, Clarifier tank เป็นต้น ไม่ว่าจะชื่อไหน ถังตกตะกอนมีหน้าที่กำจัดสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำโดยการตกตะกอน การที่สารแขวนลอยจะตกตะกอนได้นั้นต้องใช้เคมี เช่น สารส้ม, PAC, Polymer เป็นต้น ถังตกตะกอนเป็นส่วนประกอบสำคัญทั้งในระบบบำบัดน้ำดี และ น้ำเสีย 

ถังตกตะกอนมีหลาย size แล้วจำนวนน้ำเข้า เช่น flow rate 10 Cu.M., 20 Cu.M. จนไปถึง 80 Cu.M. ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ได้รับมาจากแหล่งน้ำ  

Share :